Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej


Nabór wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę